تغییر رییس بهزیستی دزفول
تغییر رییس بهزیستی دزفول
يکشنبه 5 بهمن 1399 - 11:46:50
صبح ملت نیوز
🔴 *تغییر رییس بهزیستی دزفول*

✅ طی مراسمی با حضور معاونت امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خوزستان، سعید ایثاری به عنوان سرپرست اداره بهزیستی دزفول منصوب و از زحمات پنج ساله فریدون عبدی قدردانی شد.

✅ ایثاری حدود پنج سال پیش نیز ریاست بهزیستی دزفول را برعهده داشت که پس از آن به ریاست بهزیستی آبادان منتقل شد.

http://sobhemellatnews.ir/fa/News/56605/تغییر-رییس-بهزیستی-دزفول
بستن   چاپ