رئیس جمهور 16 آذر با دانشجویان دیدار می کند
رئیس جمهور 16 آذر با دانشجویان دیدار می کند
چهارشنبه 10 آذر 1400 - 21:14:25
صبح ملت نیوز
آیت‌الله سید ابراهیم ‌رئیسی به مناسبت روز دانشجو،16 آذر، در یکی از دانشکده های دانشگاه تهران حضور یافته و با دانشجویان دیدار خواهد کرد.

http://sobhemellatnews.ir/fa/News/83151/رئیس-جمهور-16-آذر-با-دانشجویان-دیدار-می-کند
بستن   چاپ