مَسکنی که مُسکن دردها نیست
مَسکنی که مُسکن دردها نیست
سه شنبه 5 بهمن 1400 - 09:31:44
صیح ملت نیوز

به گزارش  اختصاصی صبح ملت نیوز ،سه روز است که همشهریان من صبح زود در سرمای هوا از خانه بیرون می آیند، به این امید که طرح مسکن ملی آنها را صاحب خانه کند، همشهریانی که همه جزو اقشار متوسط جامعه هستند و سالها مستاجری و خانه به خانه شدن اسباب و اثاثیه خانه شان را مثل روحیه شان فرسوده کرده است.

طرح مسکن ملی که چند ماه پس از ورود آقای رئیسی به کاخ ریاست جمهوری کلید خورد در مرحله اول با ثبت نام اینترنتی آغاز شد و اینک چند ماه پس از ثبت نام اولیه پیامکی به دست متقاضیان رسیده است که جهت تشکیل پرونده به دفتر پیشخوان برگزیده ای مراجعه کنند، پیامکی که برای همه متقاضیان یک تاریخ و یک ساعت را مشخص کرده است، پیامکی که نتیجه اش شده ازدحام، ترافیک، بی نظمی و خستگی روحی مردمی که در این گرانی افسار گریخته امیدی برای خریدن یک خانه کوچک هم ندارند.

صبح ملت نیوز ، من در زمانی که برای تهیه این گزارش در محل حاضر بودم، مرتب مورد سئوال رهگذران قرار می گرفتم که چه خبر است؟ چه اتفاقی افتاده است؟ گاهی طنین صدای بعضی سئوال کنندگان ترسی در خود داشت که منعکس کننده وضعیت نابسامان مردم در مقابل دفتر پیشخوان خدمات دولت بود. بیایید چشممان را بر موج سویه جدید کرونا-امیکرون که در کشور شروع شده ببندیم. بیایید وقتی را که مردم در این سه روز در صف و بیهوده تلف کرده اند حساب نکنیم. بیایید التهاب مردمی که این چند روز گذرشان از این قسمت شهر بوده و با این ازدحام برخورد داشته اند را بی خیال شویم. اما از آنجا که کار یک خبرنگار مطالبه گری است من چند سئوال ساده از مسئولین طرح مسکن ملی دارم.

آیا شمایی که اسامی درخواست کنندگان مسکن در دزفول را بررسی و مدارکشان را تایید کرده اید از تعداد آنها خبر داشته اید؟

آیا می دانید یا نمی دانید حضور این تعداد انسان در یک تاریخ و یک ساعت خاص در یک دفتر 20 متری یعنی چه؟

آیا نمی توانستید درخواست کنندگان مسکن ملی در دزفول را دسته بندی کنید و هر ده نفر را در یک ساعت و تاریخ مشخص به دفتر پیشخوان دعوت کنید تا راحت تر کارها انجام شود؟

آیا نمی توانستید چند دفتر پیشخوان را برای اینکار مشخص کنید تا ازدحام کمتر شود؟

آیا نمی توانستید در سایت مسکن ملی، دفاتر پیشخوان را مشخص کنید تا متقاضی دفتر پیشخوان نزدیک محل زندگی خود را براساس زمان خالی دفتر مشخص کند؟

آیا در تمام شهرهای ایران وضعیت متقاضیان مسکن جلوی دفاتر پیشخوان به همین صورت است؟

آیا برای عزتِ نفس مردم احترام قائل هستید؟

آیا اصلا برنامه ریزی بلد هستید؟

آیا در این کشور 85 میلیون نفری کسی هست که بتواند یکبار یک برنامه ریزی درست انجام دهد؟

علیرضا رشنو- صبح ملت نیوز 


http://sobhemellatnews.ir/fa/News/89378/مَسکنی-که-مُسکن-دردها-نیست
بستن   چاپ