مرمت خط لوله فرسوده انتقال آب به هندیجان
خط لوله فرسوده انتقال آب به هندیجان مرمت شد.
پنجشنبه 8 ارديبهشت 1401 - 01:37:01
صبح ملت نیوز
معاون شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب جنوب شرق  خوزستان گفت: با توجه به فرسودگی  خط لوله 400 میلی متری آبرسانی به شهرستان هندیجان  و شکستگی در منطقه چم خلف عیسی، مرمت آن در دستور کار قرار گرفت.
سید بهرام یوسف پور افزود:  گروه عملیات تعمیرات خطوط لوله تاسیسات آبرسانی بندر امام خمینی توانستند در کمترین زمان و در مدت هشت ساعت این خط لوله را مرمت و بازسازی کنند.
وی ادامه داد: با اقدامات انجام شده  شرایط جهت پایداری آبرسانی در سال جدید مهیا و فراهم می‌باشد.
خبرنگار میترا شعبانی

http://sobhemellatnews.ir/fa/News/95154/خط-لوله-فرسوده-انتقال-آب-به-هندیجان-مرمت-شد
بستن   چاپ