بیشه زیبای عقیلی در حال سوختن
بیشه زیبای عقیلی در حال سوختن
جمعه 30 ارديبهشت 1401 - 21:04:04
بازهم همان حکایت همیشگی.
آتش اندر خرمن بیشه عقیلی زدند.

بیشه زیبای عقیلی در حال سوختن است. و هیچ امکانات پیشرفته ای برای مهار آتش نیست. هر ساله با فرا رسیدن فصل گرما-و توطئه زمین خواران-بیشه زیبای عقیلی مورد تعرض افرادی از خدا بی خبر مگردد و طروات و دلربایی چشم نوازش در آتش ناجوانمردانه دود و خاکستر میشود.

آنچه دل دوستداران طبیعت و فعالان  محیط زیست را بیشتر میسوزاند نبود امکانات اولیه برای مهار آتش است.
اداره منابع طبیعی گتوند حتی یک فروندقایق جهت عبور از عرض رودخانه کارون را ندارد تا به موقع با کمک نیروی انسانی محلی دوستدار طبیعت اقدام کند.
بیشه 1000هکتاری عقیلی که روزی با خاکبردای غیرکارشناسی عملیات سدسازی در پروژه نیروگاه عظیم گتوند علیا مورد تعرض قرار گرفت.
امروز با بی مهری مسئولین استان خوزستان حتی توانایی بکارگیری یک قرقبان با پایین ترین حقوق زیرخط فقر برای نگهداری و حفاظت از این منبع خدادادی را ندارند.

هرچند در هنگامه سرسبزی بیشه عقیلی در فصل زمستان برخی مسئولین با انتشار عکسهای سلفی خود را دوستدار محیط زیست معرفی میکنند اما در فصل گرما و حادثه آتش سوزی بیشه چون کبک سر در برف فرو برده اند.
ــــــــــــــــــــ

 رضاحسین زاده ترکالکی -صبح ملت

http://sobhemellatnews.ir/fa/News/95914/بیشه-زیبای-عقیلی-در-حال-سوختن
بستن   چاپ