دلنوشته ای برای مردم آبادان
دوشنبه 2 خرداد 1401 - 19:27:31
صبح ملت نیوز
آه آبادان ....در دست نا اهلان....

آن هنگام که روبان مرگ را می بریدید...

وجدان های خفته تان را سر بریدید....

گزارش های مکرر کارشناسان را ندیدید ....

حال اشک مردم داغدار را ببینید....

آبادان شد ویران....

الهه منگری_2 خرداد 1401

http://sobhemellatnews.ir/fa/News/96018/دلنوشته-ای-برای-مردم-آبادان
بستن   چاپ