گسل نصرت‌آباد مسبب 6 زلزله سرجنگل/استان بوشهر با دو زلزله بزرگتر از 3 لرزید
شنبه 7 خرداد 1401 - 21:09:54
ایسنا


گسل نصرت‌آباد مسبب 6 زلزله سرجنگل/استان بوشهر با دو زلزله بزرگتر از 3 لرزید

در هفته گذشته بزرگترین زلزله در سرجنگل استان سیستان و بلوچستان با بزرگای 5.5 به ثبت رسید و هجدک استان کرمان نیز با زلزله ای به بزرگای 4 لرزید.

به گزارش ایسنا، در هفته گذشته در سرجنگل سیستان و بلوچستان زلزله‌ای به بزرگای 5.5 رخ داد و به گفته دکتر علی بیت اللهی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گسل نصرت‌آباد گسل مسبب این رویداد لرزه‌ای بوده است. دو زلزله 2.8 و 2.9، 3.4 و 3 از دیگر رخدادهای لرزه‌ای در این منطقه بوده است.

علاوه بر آن شهروز استان خراسان رضوی با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای 4 و هجدک استان کرمان با زلزله‌ای به بزرگای 4 لرزیدند.

جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه 31 اردیبهشت

سیه چشمه استان آذربایجان غربی زلزله‌ای به بزرگای 3.4 در عمق 10 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 9 کیلومتری سیه چشمه، 25 کیلومتری ماکو و 27 کیلومتری آواجیق این استان بوده است.

در اسفراین استان خراسان شمالی زلزله 2.5، اسالم استان گیلان زلزله 2.9 به ثبت رسید.

در کاکی استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای 3.4 در عمق 16 کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در 22 کیلومتری کاکی، 30 کیلومتری برد خون و 41 کیلومتری خورموج این استان گزارش شد.

بردخون استان بوشهر با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای 3.6 در عمق 15 کیلومتری لرزید و کانون آن در 15 کیلومتری برد خون، 38 کیلومتری کاکی و 44 کیلومتری آبدان بوده است.

یکشنبه اول خرداد

در راور استان کرمان زلزله 2.5، شاندرمن استان گیلان زلزله 2.5، قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله 2.8، نهبندان استان خراسان جنوبی زلزله 2.6 به ثبت رسید.

دوشنبه 2 خرداد

سرجنگل استان سیستان و بلوچستان با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای 5.5 در عمق 16 کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در 38 کیلومتری سرجنگل، 79 کیلومتری مسجد حضرت ابوالفضل و 86 کیلومتری نوک‌آباد گزارش شد. دو زلزله 2.8 و 2.9 از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در سلطان آباد استان خراسان رضوی زلزله 2.8، ملایر استان همدان زلزله 2.9 و خضری دشت بیاض استان خراسان استان خراسان جنوبی زلزله 2.8 رخ داد.

لالی استان خوزستان بعد از زلزله‌ای به بزرگای 3.4 در عمق 8 کیلومتری زلزله دیگری با بزرگای 3.7 در عمق 14 کیلومتری را تجربه کرد و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در 6 کیلومتری لالی، 27 کیلومتری گتوند و 34 کیلومتری قلعه خواجه این استان گزارش شد.

سه‌شنبه 3 خرداد

لیکک استان کهگیلویه‌ و بویراحمد زلزله 2.6، سه قلعه استان خراسان جنوبی زلزله 2.9، سه قلعه استان خراسان جنوبی زلزله 2.9 و گراب استان لرستان زلزله 2.8 رخ داد.

در سرجنگل استان سیستان و بلوچستان زلزله 3.4 در عمق 12 کیلومتری، سه زلزله 2.8 به ثبت رسید.

محمله استان فارس با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای 3.5 در عمق 13 کیلومتری لرزید و کانون آن در 19 کیلومتری محمله، 25 کیلومتری خنج و 27 کیلومتری علامرودشت این استان بوده است.

چهارشنبه 4 خرداد

بندر گناوه استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای 3.2 در عمق 10 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 19 کیلومتری بندر گناوه، 30 کیلومتری بندر ریگ و 30 کیلومتری امام حسن این استان گزارش شد.

شهروز استان خراسان رضوی با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای 4 در عمق 8 کیلومتری لرزید و کانون آن در 23 کیلومتری شهروز، 26 کیلومتری کلات و 43 کیلومتری حسن آباد لائین نو این استان گزارش شد.

فین استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای 3.3 در عمق 19 کیلومتری لرزید و کانون آن در 24 کیلومتری فین، 45 کیلومتری قلعه قاضی و 45 کیلومتری فارغان این استان به ثبت رسید.

در جورقان استان همدان زلزله 2.7، سنگان استان خراسان رضوی زلزله 2.5 رخ داد.

ابهر استان زنجان با زلزله‌ای به بزرگای 3.6 در عمق 10 کیلومتری لرزید و کانون آن در 17 کیلومتری ابهر، 19 کیلومتری خرمدره و 20 کیلومتری هیدج این استان بوده است.

در نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان زلزله‌ای به بزرگای 3.4 در عمق 10 کیلومتری رخ داد و کانون آن در 66 کیلومتری نصرت‌آباد، 77 کیلومتری سفیدآبه و 121 کیلومتری نهبندان این استان بوده است.

زلزله 3 میرآباد استان آذربایجان غربی از دیگر رخدادهای مهم روز 4 خرداد بود که در عمق 10 کیلومتری و در رومرکز 4 کیلومتری میر آباد و 28 کیلومتری سردشت استان آذربایجان غربی و 35 کیلومتری عراق به ثبت رسید.

پنج‌شنبه 5 خرداد

اسالم استان گیلان زلزله‌ای به بزرگای 3.3 در عمق 19 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 22 کیلومتری اسالم، 23 کیلومتری هشتپر و 24 کیلومتری لیسار این استان گزارش شد.

سرجنگل استان سیستان و بلوچستان با زلزله‌ای به بزرگای 3 در عمق 15 کیلومتری لرزید.

در سرخون استان چهارمحال و بختیاری زلزله‌ای به بزرگای 3 در عمق 14 کیلومتری رخ داد و کانون آن در 16 کیلومتری سرخون و 26 کیلومتری اردل استان چهارمحال وبختیاری و 22 کیلومتری دهدز استان خوزستان گزارش شد.

هجدک استان کرمان با زلزله‌ای به بزرگای 4 در عمق 8 کیلومتری لرزید و کانون آن در 34 کیلومتری هجدک، 45 کیلومتری چترود و 50 کیلومتری شهداد این استان بوده است. زلزله 3 در عمق 8 کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در خوسف استان خراسان جنوبی زلزله 2.6 رخ داد.

جمعه 6 خرداد

در بهاباد استان یزد زلزله 2.6، نوبندگان استان فارس زلزله 2.6 به ثبت رسید.

رفسنجان استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای 3.2 در عمق 13 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 21 کیلومتری رفسنجان،43 کیلومتری یزدانشهر و 47 کیلومتری صفائیه این استان گزارش شد.

لیکک استان کهگیلویه و بویراحمد با زلزله‌ای به بزرگای 3 در عمق 19 کیلومتری لرزید.


http://sobhemellatnews.ir/fa/News/96184/گسل-نصرت‌آباد-مسبب-6-زلزله-سرجنگلاستان-بوشهر-با-دو-زلزله-بزرگتر-از-3-لرزید
بستن   چاپ