آخرین مطالب

من فرهانم فرزند خورشید

من فرهانم فرزند خورشید فرهنگی - خوزستان - بخش ویژه صبح ملت نیوز - آدینه های شعر وادبیات

من فرهانم فرزند خورشید

  بزرگنمایی:

فرهانم فرزند خورشید

رودخانه را به گریه انداختیم
اما آن ما را به گریه نینداخت.


روایتی بر خروش سیلی که نقش و نگارش آفرینش زیباترین حماسه هاست.

قسمت اول


من فرهانم فرزند خورشید  
 هر شب زیر دست راست و چسبیده به پهلوی بی‌بی «اُمّ کاظم» کز می‌کردم و تا پاسی از شب به خاطرات خوش ایام گذشته‌اش، گوش فرا می‌دادم. گاه آن‌قدر در عمق گفته‌های مادر بزرگم غرق می‌شدم که انگار من نیز پابه‌پای وی در حوادث ایام همراه و هم‌قطار لحظه‌هایش بودم. وقتی بی‌بی از پدر بزرگ پدریم سخن می‌گفت احساس می‌کردم خیلی بیشتر از همه و پیش‌تر از این لحظه‌ها با جدم آشنا، هم‌مجلس و هم‌نشین بوده و هستم.  
بعضی مواقع به ذهنم خطور می‌کرد، انگاری جدم را دیده، لمس کرده و بارها با وی دمساز بوده‌ام و به گفتگو نشسته‌ام .  
شرح سیمای مردانه شیخ عبود جد پدریم همیشه جلو چشمانم بود. همهٔ بچه‌های منطقهٔ ما می‌دانند جد اعلای من شیخ عبود است. از طایفه بزرگ بنی‌طرف او شیخ و ریش سفید حموله خود بود. شیخ عبود در عهد حضرت آیت‌الله شیرازی با جمعیتی از بزرگان حمیدیه رهسپار نجف اشرف شده، به دیدار آیت‌الله شیرازی کبیر نائل آمده، مستقیما از وی فرمان جهاد علیه انگلیسی‌ها را نزد شیوخ طوایف پیام‌رسان شده بود.  
هر وقت خاطرات مادر بزرگم به این قسمت می‌رسید  شش‌دانگ حواسم به وی معطوف می‌شد؛ سگرمه‌هایم درهم کشیده می‌شد  و چشمانم از حدقه برمی‌آمد. خیز نگاهم را بر لبان پرچین‌وچروک  بی‌بی می‌دوختم  حرف‌حرف واژگان برخاسته از لبانش را می‌شمردم و کلمه‌کلمه حماسه قیام جهاد عشایر عرب را بر صفحه ذهنم حک می‌شد. آرایش جنگیِ دسته‌دسته قبایل عرب درحالی‌که در صحنه نبرد تاخت می‌کردند در ذهنم مجسم می‌شد. به جنبش درآوردن اسبان اصیل عرب چه غرورانگیز است. حس می‌کردم و به چشم دل می‌دیدم، که چگونه لجام اسبان چموش تنگ بر گرد مشت‌های گره کرده، آرام و قرار از سوار می‌ربود، اسبان چالاک عرب درحالی‌که پی‌درپی نفس تازه می‌کردند، پای بر زمین کوفته بر جان خاک خراش می‌زدند، و به سر تکان‌دادن، یال پریشان شده در فضا به رقص می‌‌انداختند. کجایند دلاوران عرب، منیل به دستان شمشیر آخته! نفیر خوش تفنگ‌هایی که هراس بر جان متجاوز می‌انداخت. تک‌تک دلاوران شهیدشده را به خاطر آوردم و یک‌به‌یک برشمردم: شیخ عاصی، شیخ ضاحی، شیخ نمر، شیخ سبهان، شیخ عبود و... . صندوقچه اندیشه‌ام مملو از چهره‌های خورشیدفامشان تندوتند ورق می‌خورد! تجسم دلیران المنیور، نیزه‌های برافراشته، نفیر گلوله، هوای غبار آلود، آواز خوش یزله، هوساد و رجزخوانی‌های مردان دیار خوبان که صدای خوش شلن تا انتهای حفره گوشان طنین‌انداز مانده است.  
با شنیدن این داستان همواره غروری وصف‌ناپذیر تمام وجودم را در برمی‌گرفت و مو بر پیکر خرد من سیخ می‌شد. سبک‌بال در آسمان خیال تا انتهای افق زیبای دشت حمیدیه سیر می‌کردم و فریاد برمی‌آوردم هان منم «فرهان» فرزند برومند خورشید برخاسته از دشت خونین آزادگان.  
بی‌بی، چندمین سیگار خود را به زغال گداخته منقل آتش زد و آرام و بی‌صدا دود برخاسته از دخن فتیله شده‌اش را تا انتهای اعماق وجود خود فروبرد، و در نفیر بازدم جانی تازه بر وجودش انداخت، سفیدی دود سیگار، غیرت را بر چهره شکسته‌اش موج انداخت! همان دم با صدای کلفت کرده‌اش گفت: خدایش بیامرزد عمویم شیخ عبود را همچون نمر تیزپا تا بالای تپه المنیور رفته بود، لول توپ انگلیسی را پر از تکه سنگ‌های سخت کرده بود، با پیچاندن چفیه و عگال بر پنجه خود و فرونشاندن دست در جان توپ موجبات انفجار توپ، شهادت خود شد و اجنبیان به درک واصل کرد. مکثی کرد و ادامه داد: خدایشان بیامرزد. موظیف خانهٔ ما مزین به بیرق به ارث رسیده از جد اعلای من شیخ عبود بود، نشانی درخشان که دلدادگی تشیع و دلیرمردی حمولهٔ ما را گواهی می‌داد. مکرر اتفاق می‌افتاد که بسیار نوجوانان منطقه ما بی‌خبر از اهل خانه به همت خودم در موظیف به شوق زیارت این بیرق گرد هم می‌آمدیم و روزگار رشادت‌طلبی بزرگان طایفه را زنده می‌ساختیم. همین سال گذشته بود که نویسنده، مقدم دزفولی، در تحقیق خود یک هفته با پدرم راجع‌به قیام عشایر عرب و تقدس این پرچم مفصل صحبت کرده و حیران سخنان پدرم شده بود.  
تنها مرد خانه بعد از پدرم-حاج کاظم، من بودم «فرهان»، نور چشم خانواده! البته خواهرانم همه خانه بخت‌رفته، با پسر عموهایم زندگی مستقل داشتند و گاه و بی‌گاه در رفت‌وآمد به خانه‌مان بودند.  
امسال پا به کلاس اول متوسطه گذاشته، اضافه بر دروس مدرسه امور حفظ و نگهداری چهارده‌پانزده جاموس قدونیم‌قد را با دو سه کارگر روزانه بر عهده داشتم. به محض رسیدن به حیاط خانه «حیل» جاموس بزرگ‌ماده در طویله نعره سر می‌داد و سایر گاومیش‌ها پر تاب و توان به جوش و خروش می‌آمدند. به محض رسیدن به خانه پیش از هر چیز اول خود را به آخور می‌رساندم و یک‌به‌یک هر پانزده جاموس را نگاهی معنادار انداخته و دستی بر سر و رویشان می‌کشیدم. گاهی نیز تشری بر «خوطیری» تنبل‌ترین عضو گروه می‌زدم که همیشه خدا در گوشه‌ای لم داده نشخوار می‌کرد، آن‌گاه به یک صدا همه را به خطروانه شط می‌کردم. جملگی یک‌جا به آب می‌زدیم، رودخانه را سخت درهم پیچیده به جز حضور ما هیچ موجودی حق جولان‌دادن در حد و حدود شط را نداشت! تک‌تک این زبان بسته‌ها عضوی از اعضای خانواده ما به حساب می‌آیند. اصلاً هستی و نیستی وجود من قلمداد می‌شوند. با خنده‌های من سرحال می‌شدند و با اخم‌وتخم من سکوت کرده آرام می‌گیرند! هر گفته و کلامی بر لب می‌گشایم، تشری به زبان جاری می‌سازم نِقِش بر نمی‌آوردند! سرتاپاگوش   هستند و از فرامین داده‌شده هرگز سرباز نمی‌زنند!  
«اسد» گاومیش نر جوان، قوی هیکل و درشت چشم این قافله وقتی نعره می‌کشد هیبت وجودش مرا نیز در برمی‌گرفت، گام‌های «اسد» سنگین و در هر قدم آرام اطراف جاموس‌ها را برانداز می‌کند، نفس از حفره‌های بینی‌اش به گوش خلایق خوش نوا و ابهتی پر غرور دارد. دو سال‌ونیم کم‌وبیش سن و سال اوست، اما سرتاپای وجودش یک پارچه جسارت است. هیچ مردی، هیچ فردی، هیچ کس قدرت بد‌رفتاری با من را ندارد! زیرا حضور «اسد» برای بسیار کج‌اندیشان  کفایت می‌کند.    
جاسم پسر همسایه که از ایل و تبار عموزادگان خودم است، دوان‌دوان خودش را به من رساند؛ و خبر خروش رودخانهٔ طغیان‌کرده و وحشی‌شده را به من داد.   
لحظه‌به‌لحظه و روزبه‌روز بر حجم آب فزوده می‌شد! غوغایی شده بود، روستای ما در بالا دست و در حدوفاصله بیست کیلومتری سوسنگرد قرار دارد. در پایین دست‌ شدت آب فزونی گرفته بود، همه مردم به جنبش برآمده بودند، مردم در تکاپوی سیل‌بند، شبانه‌روز در تلاشی مضاعف می‌کوشیدند. حد و حدود روستای ما «بیت عبود» و خانه‌های مستقر در این دیار چندان با شط، رودخانه ناآرام کرخه فاصله ندارد! در مجموع سی خانوار هستیم و اکثر امرار معاش ما همین رمه‌های گاومیش‌هایمان است.

ادامه دارد......

محمدباقر مقدم نیا


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

آگهی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون

کرونا باعث دعوای لفظی بین آمریکا و روسیه شد

پیام تبریک مهندس سید فخرالدین طاهرزاده موسویان به نمایندگان منتخب مجلس یازدهم در شهرهای اهواز،باوی،حمیدیه و کارون

وزیر آموزش‌وپرورش در جلسه ستاد پیشگیری و کنترل بیماری کرونا؛ آموزش‌وپرورش درباره کنترل کرونا از سیاست‌های وزارت بهداشت تبعیت می‌کند

آخرین آمار جهانی مربوط به سرطان‌های شایع

هشدار احتمال هک شدن ماهواره‌های تجاری

ایده‌های بانوان برگزیده در نخستین "رویداد گفتمان پیشرو علمی (گپ)" چه بود؟

تولید 8 ماده اولیه رادیوداروهای پپتیدی در کشور/پرداخت 300 تا 800 یورو برای واردات هر هزارم گرم

ارائه راهکارهای افزایش مقاومت برشی دستکش‌های ایمنی در چالش نوآوری

ساخت و آزمایش بالینی نوعی پروتز داخل استخوانی

حمایت از تولید و تجاری‌سازی 3 طرح برتر حوزه نانو الیاف در کارگاه همتایابی بین‌المللی

آغاز فعالیت شتابدهنده شهر سلولی توسط بخش خصوصی

اندازه‌گیری تنش سازه‌های بتنی هوشمند شد

اقدام برای بهبود صنعت غذایی کشور با روش‌های زیستی

ایجاد هاب قدرتمند منطقه‌ای به رهبری دانشگاه امیرکبیر در راستای توسعه تعاملات بین‌المللی

اجرای طرح "شهید احمدی‌روشن" در آذربایجان‌غربی

پاسداشت زحمات اولین رئیس موزه دانشگاه تهران در باغ موزه نگارستان

فن‌بازار صنعت خودرو راه‌اندازی می‌شود

رییس‌جمهوری در دیدار وزیر خارجه هلند مطرح کرد: انتقاد از ناتوانی اتحادیه اروپا در عمل به تعهدات برجامی

بیانیه مهندس سید فخرالدین طاهرزاده موسویان خطاب به مردم شریف اهواز

عمر مفید ماسک‌ها چقدر است؟ / توصیه‌هایی برای پیشگیری از کرونا

مقایسه خط دفاع دو تیم پرسپولیس و سپاهان، آمار بهتر پرسپولیس

نتایج نهایی نمایندگان منتخب مجلس یازدهم

کرونا

اسامی نهایی و کد 93 نامزد حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون

اکو آرت»؛ جنبش هنری برای توجه به مشکلات زیست‌محیطی

چهارمین محموله کیت‌های تشخیصی "کرونا" تحویل انستیتو پاستور شد

افزایش وزن می‌تواند عوارض بیماری هپاتیت اتوایمیون را بیشتر کند

حمایت 25 تا 100 میلیون تومانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی از ایده‌های خلاقانه

یده‌های بانوان برگزیده در نخستین "رویداد گفتمان پیشرو علمی (گپ)" چه بود؟

ساخت دستگاه جوشکاری برای صفحات نازک

اظهار ارادت به فرزندِ فرهیخته یِ دیارِ نخبگان درپی پیام ِدکتر نجف هدایت

دزفول `سرزمین فرصت های طلایی ` در محضر دزفول پژوه ارجمند دکترنجف هدایت

انتخاب کن زندگی یا مرگ

حضرت آیت الله خامنه‌ای: هر کس به منافع ملی علاقه‌مند است در انتخابات شرکت کند

برگزاری چالش افزایش مقاومت برشی لایه‌های پلیمری در دستکش ایمنی

تشخیص بیماری‌های چشمی با لنز هوشمند

برترین‌های جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی معرفی شدند

بومی‌سازی سامانه تحلیل شبکه‌های مخابراتی با بیش از 20 میلیارد تراکنش در روز

ساخت رباط جدید با الهام از مار

کشف یک مولکول جدید برای سلامت ریه‌ها

وضعیت نوآوری درکشور به نسبت بودجه کم پژوهش خوب است/صرف 2.8 میلیون دلار برای هر اختراع در آمریکا

ارائه روشی برای افزایش سرعت محاسبات عددی در کامپیوتر/کاربردی کردن نظام نوین در نانو فناوری

ثبت‌نام بیش از 400 تیم در نبرد هوش مصنوعی شریف

تولید3000موتورسیکلت برقی برای موزعین پست دردستور کار معاونت علمی

معرفی ایده‌های کسب و کار نوین در هفتمین جشنواره فناوری اطلاعات

کشور چه با تحریم و چه بدون تحریم با درآمد نفت اداره نمی‌شود

فزایش احتمال بروز اختلالات کروموزومی در جنین با افزایش سن مادر

ارائه روشی برای افزایش سرعت محاسبات عددی در کامپیوتر/کاربردی کردن نظام نوین در نانو فناوری

توضیح اورژانس درباره تصاویر ماموران اورژانس با لباس‌های مخصوص