آخرین مطالب

من فرهانم فرزند خورشید

من فرهانم فرزند خورشید فرهنگی - خوزستان - بخش ویژه صبح ملت نیوز - آدینه های شعر وادبیات

من فرهانم فرزند خورشید

  بزرگنمایی:

فرهانم فرزند خورشید

رودخانه را به گریه انداختیم
اما آن ما را به گریه نینداخت.


روایتی بر خروش سیلی که نقش و نگارش آفرینش زیباترین حماسه هاست.

قسمت اول


من فرهانم فرزند خورشید  
 هر شب زیر دست راست و چسبیده به پهلوی بی‌بی «اُمّ کاظم» کز می‌کردم و تا پاسی از شب به خاطرات خوش ایام گذشته‌اش، گوش فرا می‌دادم. گاه آن‌قدر در عمق گفته‌های مادر بزرگم غرق می‌شدم که انگار من نیز پابه‌پای وی در حوادث ایام همراه و هم‌قطار لحظه‌هایش بودم. وقتی بی‌بی از پدر بزرگ پدریم سخن می‌گفت احساس می‌کردم خیلی بیشتر از همه و پیش‌تر از این لحظه‌ها با جدم آشنا، هم‌مجلس و هم‌نشین بوده و هستم.  
بعضی مواقع به ذهنم خطور می‌کرد، انگاری جدم را دیده، لمس کرده و بارها با وی دمساز بوده‌ام و به گفتگو نشسته‌ام .  
شرح سیمای مردانه شیخ عبود جد پدریم همیشه جلو چشمانم بود. همهٔ بچه‌های منطقهٔ ما می‌دانند جد اعلای من شیخ عبود است. از طایفه بزرگ بنی‌طرف او شیخ و ریش سفید حموله خود بود. شیخ عبود در عهد حضرت آیت‌الله شیرازی با جمعیتی از بزرگان حمیدیه رهسپار نجف اشرف شده، به دیدار آیت‌الله شیرازی کبیر نائل آمده، مستقیما از وی فرمان جهاد علیه انگلیسی‌ها را نزد شیوخ طوایف پیام‌رسان شده بود.  
هر وقت خاطرات مادر بزرگم به این قسمت می‌رسید  شش‌دانگ حواسم به وی معطوف می‌شد؛ سگرمه‌هایم درهم کشیده می‌شد  و چشمانم از حدقه برمی‌آمد. خیز نگاهم را بر لبان پرچین‌وچروک  بی‌بی می‌دوختم  حرف‌حرف واژگان برخاسته از لبانش را می‌شمردم و کلمه‌کلمه حماسه قیام جهاد عشایر عرب را بر صفحه ذهنم حک می‌شد. آرایش جنگیِ دسته‌دسته قبایل عرب درحالی‌که در صحنه نبرد تاخت می‌کردند در ذهنم مجسم می‌شد. به جنبش درآوردن اسبان اصیل عرب چه غرورانگیز است. حس می‌کردم و به چشم دل می‌دیدم، که چگونه لجام اسبان چموش تنگ بر گرد مشت‌های گره کرده، آرام و قرار از سوار می‌ربود، اسبان چالاک عرب درحالی‌که پی‌درپی نفس تازه می‌کردند، پای بر زمین کوفته بر جان خاک خراش می‌زدند، و به سر تکان‌دادن، یال پریشان شده در فضا به رقص می‌‌انداختند. کجایند دلاوران عرب، منیل به دستان شمشیر آخته! نفیر خوش تفنگ‌هایی که هراس بر جان متجاوز می‌انداخت. تک‌تک دلاوران شهیدشده را به خاطر آوردم و یک‌به‌یک برشمردم: شیخ عاصی، شیخ ضاحی، شیخ نمر، شیخ سبهان، شیخ عبود و... . صندوقچه اندیشه‌ام مملو از چهره‌های خورشیدفامشان تندوتند ورق می‌خورد! تجسم دلیران المنیور، نیزه‌های برافراشته، نفیر گلوله، هوای غبار آلود، آواز خوش یزله، هوساد و رجزخوانی‌های مردان دیار خوبان که صدای خوش شلن تا انتهای حفره گوشان طنین‌انداز مانده است.  
با شنیدن این داستان همواره غروری وصف‌ناپذیر تمام وجودم را در برمی‌گرفت و مو بر پیکر خرد من سیخ می‌شد. سبک‌بال در آسمان خیال تا انتهای افق زیبای دشت حمیدیه سیر می‌کردم و فریاد برمی‌آوردم هان منم «فرهان» فرزند برومند خورشید برخاسته از دشت خونین آزادگان.  
بی‌بی، چندمین سیگار خود را به زغال گداخته منقل آتش زد و آرام و بی‌صدا دود برخاسته از دخن فتیله شده‌اش را تا انتهای اعماق وجود خود فروبرد، و در نفیر بازدم جانی تازه بر وجودش انداخت، سفیدی دود سیگار، غیرت را بر چهره شکسته‌اش موج انداخت! همان دم با صدای کلفت کرده‌اش گفت: خدایش بیامرزد عمویم شیخ عبود را همچون نمر تیزپا تا بالای تپه المنیور رفته بود، لول توپ انگلیسی را پر از تکه سنگ‌های سخت کرده بود، با پیچاندن چفیه و عگال بر پنجه خود و فرونشاندن دست در جان توپ موجبات انفجار توپ، شهادت خود شد و اجنبیان به درک واصل کرد. مکثی کرد و ادامه داد: خدایشان بیامرزد. موظیف خانهٔ ما مزین به بیرق به ارث رسیده از جد اعلای من شیخ عبود بود، نشانی درخشان که دلدادگی تشیع و دلیرمردی حمولهٔ ما را گواهی می‌داد. مکرر اتفاق می‌افتاد که بسیار نوجوانان منطقه ما بی‌خبر از اهل خانه به همت خودم در موظیف به شوق زیارت این بیرق گرد هم می‌آمدیم و روزگار رشادت‌طلبی بزرگان طایفه را زنده می‌ساختیم. همین سال گذشته بود که نویسنده، مقدم دزفولی، در تحقیق خود یک هفته با پدرم راجع‌به قیام عشایر عرب و تقدس این پرچم مفصل صحبت کرده و حیران سخنان پدرم شده بود.  
تنها مرد خانه بعد از پدرم-حاج کاظم، من بودم «فرهان»، نور چشم خانواده! البته خواهرانم همه خانه بخت‌رفته، با پسر عموهایم زندگی مستقل داشتند و گاه و بی‌گاه در رفت‌وآمد به خانه‌مان بودند.  
امسال پا به کلاس اول متوسطه گذاشته، اضافه بر دروس مدرسه امور حفظ و نگهداری چهارده‌پانزده جاموس قدونیم‌قد را با دو سه کارگر روزانه بر عهده داشتم. به محض رسیدن به حیاط خانه «حیل» جاموس بزرگ‌ماده در طویله نعره سر می‌داد و سایر گاومیش‌ها پر تاب و توان به جوش و خروش می‌آمدند. به محض رسیدن به خانه پیش از هر چیز اول خود را به آخور می‌رساندم و یک‌به‌یک هر پانزده جاموس را نگاهی معنادار انداخته و دستی بر سر و رویشان می‌کشیدم. گاهی نیز تشری بر «خوطیری» تنبل‌ترین عضو گروه می‌زدم که همیشه خدا در گوشه‌ای لم داده نشخوار می‌کرد، آن‌گاه به یک صدا همه را به خطروانه شط می‌کردم. جملگی یک‌جا به آب می‌زدیم، رودخانه را سخت درهم پیچیده به جز حضور ما هیچ موجودی حق جولان‌دادن در حد و حدود شط را نداشت! تک‌تک این زبان بسته‌ها عضوی از اعضای خانواده ما به حساب می‌آیند. اصلاً هستی و نیستی وجود من قلمداد می‌شوند. با خنده‌های من سرحال می‌شدند و با اخم‌وتخم من سکوت کرده آرام می‌گیرند! هر گفته و کلامی بر لب می‌گشایم، تشری به زبان جاری می‌سازم نِقِش بر نمی‌آوردند! سرتاپاگوش   هستند و از فرامین داده‌شده هرگز سرباز نمی‌زنند!  
«اسد» گاومیش نر جوان، قوی هیکل و درشت چشم این قافله وقتی نعره می‌کشد هیبت وجودش مرا نیز در برمی‌گرفت، گام‌های «اسد» سنگین و در هر قدم آرام اطراف جاموس‌ها را برانداز می‌کند، نفس از حفره‌های بینی‌اش به گوش خلایق خوش نوا و ابهتی پر غرور دارد. دو سال‌ونیم کم‌وبیش سن و سال اوست، اما سرتاپای وجودش یک پارچه جسارت است. هیچ مردی، هیچ فردی، هیچ کس قدرت بد‌رفتاری با من را ندارد! زیرا حضور «اسد» برای بسیار کج‌اندیشان  کفایت می‌کند.    
جاسم پسر همسایه که از ایل و تبار عموزادگان خودم است، دوان‌دوان خودش را به من رساند؛ و خبر خروش رودخانهٔ طغیان‌کرده و وحشی‌شده را به من داد.   
لحظه‌به‌لحظه و روزبه‌روز بر حجم آب فزوده می‌شد! غوغایی شده بود، روستای ما در بالا دست و در حدوفاصله بیست کیلومتری سوسنگرد قرار دارد. در پایین دست‌ شدت آب فزونی گرفته بود، همه مردم به جنبش برآمده بودند، مردم در تکاپوی سیل‌بند، شبانه‌روز در تلاشی مضاعف می‌کوشیدند. حد و حدود روستای ما «بیت عبود» و خانه‌های مستقر در این دیار چندان با شط، رودخانه ناآرام کرخه فاصله ندارد! در مجموع سی خانوار هستیم و اکثر امرار معاش ما همین رمه‌های گاومیش‌هایمان است.

ادامه دارد......

محمدباقر مقدم نیا


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

ابداع ایمپلنتی که معتادان را از مرگ نجات می‌دهد

اردوغان ایجاد منطقه امن در خاک سوریه را اعلام کرد

شورای امنیت فردا نشستی درباره حمله ترکیه به شمال سوریه برگزار می‌کند

منبج در کنترل ارتش سوریه/ نیروهای ارتش وارد شهرها نمی‌شوند/آمریکا خروج از منبج را تایید کرد

در دومین روز گشت تعزیرات از «بازارچه شهرستانی» تهران مطرح شد انتقاد نماینده دادستان از خلاء قانونی برای برخورد موثر با متخلفین صنفی

طی احکام جداگانه ای توسط وزیر دفاع؛ معاون هماهنگ کننده، رئیس بازرسی و مدیرعامل بنیاد تعاون وزارت دفاع منصوب شدند

دکتر جهانگیری تاکید کرد: تغییر و تحول عمده‌ای در توانمندی صنعتی کشور بوجود آمده است

در نشست با فعالان فضای مجازی مطرح شد؛ ظریف: سیاست خارجی وجه المصالحه دعواهای جناحی نیست

سخنگوی دولت با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه‌ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی: کارگروه‌های مبارزه با پولشویی تشکیل می‌شود

مواکب دزفول در چذابه، نمونه ی واقعی از نظم و خدمت رسانی

مسجد حنانه / زمینی که دو بار در عزای ائمه ناله کرد

بهبهان لرزید

تاکید بن سلمان بر لزوم دست‌یابی به راه حل سیاسی برای یمن

اردوغان: کسانی که سوریه را از اتحادیه عرب بیرون کردند، الآن برای بازگرداندنش تلاش می‌کنند

ارتش سوریه وارد منبج شد

تشکیل کارگروه های تخصصی جهت تغییراتی در سرفصل های حوزه علوم انسانی

نور افشانی هنرمند دزفولی در آسمان کره جنوبی

در جلسه امروز هیئت دولت به ریاست دکتر جهانگیری؛ گزارش خدمات وزارتخانه‌ راه و کشور به زائران اربعین ارائه شد

دکتر روحانی در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی: شاخص‌های اقتصادی نشانگر حرکت در مسیر آرامش اقتصادی است

تدفین یک فرانسوی در مسیر زائرین اربعین حسینی (ع)

قسمت چهارم از مستند رامهرمز/ عمارت صمیمی/ کاری از یوسف مداحیان

روح الله زم دستگیر شد

انتشار سفرنامه خوزستان و رویداد سفرنگاری دزفول گرام در فصلنامه انگلیسی گیلگمش

مزار عبید زاکانی کجاست ؟ قزوین یا دزفول ؟

مستندی در معرفی حضرت آیت حاج شیخ مصطفی عاملی دزفولی

30 ثانیه، امروز، کربلا معلا، قیامتی بر پا شد.

درآمدی بر کاوشهای انجام شده در محوطه باستانی جوبجی Jubaji واقع در دشت رامهرمز

پوتین: خاک سوریه باید از وجود بیگانگان آزاد شود/ معامله قرن هنوز مبهم است

تامین زیرساخت منطقه گردشگری پل پرزین گتوند در انتظار اعتبار

آمادگی مراکز علمی و درمانی ایران برای همکاری و تعامل با دانشگاه های فیلیپین

حقایق و مغالطه‌ها پیرامون مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور/6 نگاهی به آمار خروج نفرات‌برتر کنکور از کشور/ رد یک ادعا

این همه طلا و جواهرات نفیس در رامهرمز؟!

دریای فیلیپین : عمق این نقطه 10 هزار متر هست

رئیس جمهور در نشستی مطبوعاتی با نخست وزیر پاکستان: آمریکا به برجام بازگردد و تحریمها را کنار بگذارد

ابراهیم و محمد بن مسلم ابن عقیل / دو طفلان مسلم

حضور چشمگیر هنرمندان خوزستانی درنمایشگاه بین المللی با موضوع" مادر" در کشورهلند .

پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه آزاد دزفول

اندیمشک بر روی نوار زلزله

پس از 15 سال ، قاتل بخشیده شد

آلمان صادرات تسلیحات به ترکیه را قطع کرد

"استبداد تاریخی" نوشته: دکتر محمود سریع القلم

فرمانده کل ارتش تایلند در مورد جنگ های هایبریدی یا ترکیبی از سوی چپ ها علیه تمامیت ارضی تایلند هشدار داد

برای کاهش استرس این ورزش‌ها را امتحان کنید

پوتین: سوریه باید عاری از نیروهای خارجی شود/ ایران، عربستان و امارات وارد مذاکره شوند

رئیس موساد مدعی شد: قادریم سید حسن نصرالله و قاسم سلیمانی را ترور کنیم

روایت بازگشایی یک کافه هنر در اهواز به روایت دوربین صبح ملت

کارگاه آموزشی حفظ زیست محیط زیست در مدرسه حضرت معصومه اهواز

"مَردُم" را با چشمان بسته در اهواز ببینید

لزوم ارائه آموزش‌های تخصصی محیط‌ زیست در دانشگاه‌ها

معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور : 41 درصد از تسهیلات اشتغال روستایی را زنان دریافت کردند