آخرین مطالب

فرهانم فرزند خورشید قسمت پنجم و پایانی

فرهانم فرزند خورشید قسمت پنجم و پایانی خوزستان - بخش ویژه صبح ملت نیوز

فرهانم فرزند خورشید    قسمت پنجم و پایانی

  بزرگنمایی:

آخرین فصل داستان

فرهانم فرزند خورشید
قسمت پنجم و پایانی

شیخ با صدایی بلند مرا فراخواند: فرهان، فرهان، هرچه می‌توانید گونی‌های مانده از خاک را از اطراف جمع کنید و نزدیک دیواره سد بیاورید، یَلایَلا یَلایَلا، یَلایَلا درنگ جایز نیست!
حیران ماندم!  آخر همه‌ چیز مرتب و همه‌جا در آرامش بود!
شیخ لفته نهیب زد: یابن‌عبود خوابتون برده؟ با شما هستم زود باشید، زودزود، سریع‌سریع!
جاسم جستی زد و ندا داد: بچه‌ها سریع‌سریع.
و به یک‌باره در گردآوری هرچه گونی خاک در اطراف بود در تلاشی مضاعف برآمدیم، اما شیخ آرام و قرار نداشت، همین طور که نشسته بود صدا می‌کرد حیدر، جاسم، عبدالامیر، عبدالزهرا زود باشید. زود! انگار قرار بود دشمن بر ما شبیخون بزند! به نفس افتادیم و چنان در رفت‌وشد شدت گرفتیم که گاه لیز خورده کله پا می‌شدیم، اما جازدن در کار نبود. جاسم، جاسم گفتن حاج لفته، بر شتاب سعیداوی افزود خود را چون نمر تیز پا به شیخ لفته رساند و گفت: بلی عمی بلخدمه، عینی، روحی، عمری، جانم به فدایت برای چه بی‌تاب شده‌ای؟
شیخ از میان دو ابروی پرپشت خود نگاه تیزی بر جاسم انداخت، پنجه دست فراخ شده‌اش را گشود و دست جاسم را به محکمی فشرد و گفت: چرا پدران شما اینجا نیستند؟ آنها به امید حضور شما شجاعان عرب، دلیران ایل، در سایر نقاط درگیر مهار این سیل خانمان براندازند سخت مشغول هستند. کارشان را در دیار خودمان به زیباترین وجه ممکن به انجام  رسانده و امروز به ما سپرده اند. فردا صبح علی الطلوع پیش ما خواهند بود! عزیزم خوب توجه کن، این دشت به همت شما نفس می‌کشد. دقت کن، به جد کیسه‌ها را بر پشت این سد برآورید با پاهای خود محکم بر کیسه‌ها بکوبید تا چون میخ بر دیواره سد نشانده شوند، کاهلی در کار شایسته نیست.
جاسم عمو لفته را گفت: چه شده  است!
شیخ  که لختی به آسمان نگاه می‌کرد، گاه گوش بر دیواره سد و اندکی نگاهی معنادار بر دشت داشت گفت: نمی‌دانم!
ما سرسخت‌تر از قبل در تلاش به گردآوری کیسه‌های خاک بر روی این مار تنومند خفته بر شط شدیم.
یک سیاهی در نزدیکی ما جنبید، شناختمش اُمّ حیدر بود. هنوز آنجا به نظارهٔ رفتار و تلاش بی‌امان ما ایستاده بود. او به‌سوی قریه رفت و به اندک زمانی همهٔ زنان، دخترکان و سالمندان را نزد ما برای بالا کشیدن کیسه‌ها آورد. کسی معنای خستگی را نمی‌شناخت، کسی بر کم‌کاری دیگری شکوه نمی‌کرد، هیچ کس بر دیگری طعنه نمی‌زد، هر کس در فعالیت بر دیگری سبقت می‌گرفت و تلاش می‌کرد تا خستگی را از شانه دیگری بزداید! همه از جان و دل مایه می‌گذاشتند و به اندک زمانی کیسه‌های بی‌شماری از خاک بر دیواره سد افزوده شد. به خواهش شیخ، قافلهٔ به همت آمده، مجدداً به روستا برگردانده شدند، اما نگاه‌ها نگران‌تر از قبل شده بود. کم‌کم رودخانه به کُرنش برآمده، دسیبل صدایش رفته‌رفته بالا گرفت، اینجا بود که سخن شیخ در گوشم طنین انداز شد «آرامش قبل طوفان!» شط غلغل‌کنان به آهنگ نامیمونی خروش آغاز کرد. ابرها در آسمان کار خود را آغاز کرده و باران بر طغیان رود شدت بخشید؛ من تازه نگاه‌های معنادار شیخ لفته را یک‌به‌یک در ذهن خود مرور می‌کردم. لرزش بر دیواره سد آغاز شد. شیخ چوب‌دستی خود را بلند کرد تا لهیب پی‌درپی موج رودخانه را به نظاره بنشیند، به چرخش نگاه خود سیطره رود را از بالا تا پایین ورانداز کرد. خودش را از سینه‌کش کیسه‌های پر خاکِ بند بالا کشید و برفراز بند قامت نحیف و کشیده‌اش را به رخ رود کشید. شیخ بر آب خیره شد، بیست‌وپنج فرزند دل‌بند شیخ، به گردش حلقه زدیم، رود تازه نفس چاق می‌کرد. به عمر خُرد خود اولین بار بود این همه آب سیاه و دهشت‌آور به چشم می‌دیدم! هیچ  رنگ و اثری از مهرِ همیشگی بر سیمای قشنگ ایام گذشته شط نمایان نبود. روزهای پیشین آب جان می‌داد، حیات می‌بخشید، اما الان پر غرور و ناآرام جان می‌طلبید! بر روی آب حرکت اسباب و اثاثیه مردمان سیل زده از جلوی چشمان ما رد می شد! به ناگهان سینه ستبر رود بر کمربند سد کوفتن آغاز کرد، موج از پی موج گرفت و یک‌به‌یک بر شدت ضربات خود می‌افزود و به یک‌باره رود سرتاسر لبهٔ بند را در نوردید و رگهٔ آبشار گونه‌ای بر بند جاری ساخت. سرانگشت پایم خیس شد، دستم بی‌اختیار بر شانه عمویم نشست. جملگی گرد شیخ طایفه خود حلقه زدیم و مرکز دایره امید خود را سخت در برگرفتیم. حاج لفته نگاهی بر سیمای تک‌تک ما انداخت و لبخندی سرد بر چهره‌اش نشست و به یک‌باره با صدای پر تپش گفت: نترسید «!لا خوفٌ علیهم ولا هُم یحزنون» این رود همان رود زندگی خودمان است! ما سال‌های‌ سال است با او مأنوس هستیم و بر سینه او پرورش یافته‌ایم. باکی نیست، آرام می‌گیرد نترسید!
عمو لفته لختی درنگ کرد و زیر لب به زمزه شعری خواند که متوجه نشدیم! ناگهان شیخ خشم گرفت چوب‌دستی خود را بالا برد و در آسمان چرخاند و بر جان رود به محکمی فرود آورد و ندا سر داد: ای شط تو را چه شده؟ منم لفته! لفته‌ام، ابن‌بوتراب، سال‌ها من و پدرانم سینه‌ات را می‌شکافتیم و از رزق تو روزی به خانه نزد اهل و عیال می‌بردیم، آرام گیر آرام، این دیار من است، این سرای من است و اینان فرزندان پرتوان من هستند که امروز تو را به نبرد می‌خوانند. با سخنان شیخ جانی تازه سرتاسر وجودمان را در برگرفت. حاج لفته را محکم در برگرفته غرق بوسه‌اش کردیم و از فراز بند پایین آمدیم. رود خروشان شد و آرام‌آرام سرازیرکردن آب بر بلندی بند را بر ما هویدا ساخت. حاج لفته همان جایی که از دیواره سد پایین آمده بود درست در منتها‌الیه قوس و شکم برآمدهٔ سد، بر جدارهٔ بند تکیه داد و چوب‌دستی را درحالی‌که یک طرف آن را بر سینه خود گرفته بود، سمت دیگر آن را در جلو پای خود در دل زمین فرو برد و به تک‌تک ما فرمان داد: هر قسمت بند را محکم به سینه خود گیرید که این آخرین رمق شط است زورآزمایی می‌کند. زل آسمان برآمده و صبح نزدیک است، رود توانش همین است، به زانو درخواهد آمد.
ریزش آب بر پیکر سد آغاز شد. شیخ لفته هر دو دست خود را به آرامی بر زمین گل‌ولای‌شده نشاند و بر صورت مالید و بر دست راست و چپ تیمم داد و به نماز صبح برآمد،  ما که غرق سیمای مردانه‌اش شده بودیم اجداد خود را در او می‌دیدیم.  لرزش بر دیواره سد به‌خوبی احساس می‌شد. جاسم گفت: یَلایَلا بر دیواره سد بروید و بند را محکم به سینه تنگ گیرید.
اُمّ حیدر درحالی‌که چندتن از دختران ده او را همراهی می‌کردند نزدیک آمد. از صحنه به وجود آمده خوف کرده در هراسناک شد. نماز شیخ که تمام شد اُمّ حیدر را صدا کرد و گفت: جلو بیا، جلوتر، نترسید! فرزندانم همگی مرد شده‌اند، هراسی نیست به خانه برگردید. صبح نزدیک است. همین که اُمّ‌حیدر با نگرانی قصد برگشت داشت، او را صدا زدم: خاله‌خاله، جاموس، جاموس، اسد را بیاورید، حنطل، خُطیری. یک‌به‌یک همه را خواندم. به فریده که همراه دیگر دختران آنجا حضور داشت سفارش اسد را کردم! فریده جلو آمد و گفت: چه کنیم؟
گفتم در گوش اسد بگو: فرهان ابن‌خورشید تو را می‌خواند، او که بیاید جملگی به دنبالش روان خواهند شد.
اسد سنگین‌ترین گاومیش کل منطقه بود. راه که می‌رفت زمین زیر پایش تکان می‌خورد. اُبهّت داشت و با وقار بود. کسی جرئت زول‌زدن در چشمان سیاهش را نداشت! وقتی در کنارش می‌ایستادی نفس که می‌کشید غرور وجودت را در بر‌می‌گرفت.
هنوز کمرم محکم به دیوار سد چسبیده بود و پاهایم در گل‌ولای فرورفته و بر شانه‌هایم ریزش آب شدت داشت. به فکر فرورفتم  که اگر اسد بیاید، چه خواهد شد. اُمّ‌حیدر به در خانه رفت بی‌بی را صدا کرده و با او به همراه دختران ده روانه طویله می‌شوند، اما جاموس‌ها فقط مطیع من بودند و به فرمان من کار می‌کردند. اُمّ‌حیدر مضطرب مانده بود! چگونه این رمه را روانه میدان جولان با شط کند؟ فریده که سخنان مرا به‌خاطر داشته از بی‌بی سراغ اسد را گرفت. وقتی بی‌بی با دست او را نشان کرده، فریده نزد جاموس حاضر شد و در گوشش گفت: فرهان خسته چشم به راه اسد است. فرهان، فرهان تو را می‌طلبد، فرهان‌ابن‌خورشید.
اسد فریده را استشمام کرده، از طویله خارج شد، پشت‌به‌پشت وی رمه به حرکت درآمده و دختران افسارشان را می‌کشیدند. سفیدی از افق برخاسته بود. چشمم که به اسد افتاد صدایش زدم: اسداسد، اسداسد ناگهان شروع به دویدن کرد و درحالی‌که فریده را در پی خود می‌کشید خودش را به من رساند. زنجیرِ افسارِ بر گردن مانده‌اش را از دور گردنش باز کردم و پیشانیش را بوسیدم، او مرا بویید. اسد را بر سینه سد جای دادم. جاسم صدا برآورد دیواره حرکت می‌کند، خواهرش که افسار حنطل را در دست داشت بی‌تابی کرد. حنطل را کشان‌کشان کنار جاسم نشاندم و به همین نحو یک‌به‌یک جاموس‌ها را بر دیواره سد سنگر نشان ساختم. شیخ از جایش تکان نمی‌خورد. انتهای چوب‌دستی در جان زمین فرورفته بود و سمت دیگر با دو دست بر سینه شیخ میخ‌کوب مانده بود.
جاسم گفت چوب‌دستی را از شیخ جدا کنیم و آن را عمود بر کنار دیواره بند در زمین فرونشانیم، اما شیخ از جایش تکان نمی‌خورد، ریزش آب آبشاروار بر پیکر عمو لفته جاری بود، حساس‌ترین نقطه همین جا بود. خواستیم بلندش کنیم، اما شیخ رضایت نداد. صورت پر از گل‌ولای به نماز شده‌اش را بوسیدم، اما نشد، .... یادم آمد، بیرق، لوا، علم ایل! دوان‌دوان به‌ سمت خانه آمدم، ندا دادم و تنی چند از بچه‌ها را در پی خود فراخواندم. به موظیف خانه آمدم. سه‌چهار نفری بیرق طایفه را بر شانه به‌سمت حساس‌ترین نقطه بند حرکت دادیم و در کنار شیخ تکیه به جداره سد در قهر زمین فرو نشاندیم.
هوا در حال روشن‌شدن بود. بچه‌ها دیواره سد را مواظبت می‌کردند، اما دیگر رمقی نمانده بود. عبود فریاد برآورد: دیواره شکم کرده است.
دوان شدم به جایی که خطیری نشسته بود! آری اینجا به بند فشار آمده بود.  بر او نهیب زدم که چه می‌کنی؟
و با دستانم بر پیکر او فشار آوردم تا خود را به دیواره بچسباند. چند کیسه از بالای بند بر سر خطیری ول شد، آب روان شد! بر پشت خطیری برآمده به تقلا کیسه‌های خاک را جابجا و راه نفوذ آب را سد کردم. صدایی از بچه‌ها به گوش نمی‌رسید، هر کدام در گوشه‌ای بر سینه سد به خواب رفته بودند و من بر نعش جان داده خطیری به گریه از حال رفتم.
بوی خوش پدرم به مشامم وزیدن گرفت! چشم که باز کردم، مردان قریه رسیده بودند، سد بر قرار خود استوار بود و بیرق در آسمان سرزمینم پشت‌برپشت لفته در اهتزاز بود. شیخ لفته، شیخ قریه نگاهش را  به‌سوی خورشید دوخته و چشم‌درچشم آسمان خوابیده بود. تبسمی زیبا بر سیمای پرفروغش حک شده بود. خود را از آغوش پدرم انداختم به‌سوی شیخ رفتم. او زنده بود، اما نفس نمی‌کشید! جان داشت، اما حرکت نمی‌کرد، سر بر پایش گذاشتم تا لختی بخوابم. جاسم خودش را رساند، عبود آمد، نمر، عبدالزهرا همهٔ بیست‌وپنج فرزندش بر گردش حلقه زدیم، ناگهان جاسم هلهله‌کنان ندا داد : «بچنه الشط مابچانه، رودخانه را به گریه انداختیم، اما او ما را به گریه نینداخت.»
 
 
محمدباقر مقدم‌ نیا  

ویراستار مهندس علیرضا رشنو


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

گمانه زنی پیرامون بازیگردان اصلی بیتکوین

رگزاری اولین نمایشگاه بومی‌سازی صنایع پیشرفته

ضرورت ارائه گزارش عملکرد ISC در شورای انقلاب فرهنگی/ورود به عرصه رتبه‌بندی دانشگاه‌های دنیا

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: همه دستگاه‌ها موظفند کالا‌های اساسی را به فور تأمین کنند

طراحی و ساخت کوره خلاء صنعتی در کشور

معلمی که راه مبارزه با ویروس کرونا را می داند

طراحی مبدلی کاربردی با راندمان و کنترل‌پذیری بالا

کنترل و تنظیم مستمر فشار چشم در بیماران مبتلا به گلوکوم

آیا ویروس کرونا در هوای گرم غیر فعال می شود؟

تبلیغ درمان کرونا در فیس‌بوک ممنوع شد

راه‌اندازی دو مرکز نوآوری و شتابدهی در جهاددانشگاهی همدان و مازندارن

داستان تولید ماسک‌های تنفسی از ممنوعیت در صادرات تا نبود درخواست خرید داخلی

بکارگیری همه ظرفیت‌هابرای تولید 15 میلیون‌ماسک/خارج کردن دستگاه نانو الیاف از بسته بندی صادراتی

با بحران "کرونا" علمی و مستند برخورد شود/قرنطینه را شروع نکنیم این ویروس سونامی‌وار پیش می‌رود

نامه ی یک موکل مطالبه گر خطاب به وکیل الرعایای منتخب دزفول بزرگ

معاون وزیر صمت: تولید شوینده‌ها بر اساس دستور وزیر صمت 3 شیفته شده است

ربیعی: نیازمند عملکرد یکپارچه در برابر کرونا هستیم

شیوع کرونا و رونق بازار تبلت‌ در چین

نسخه جدید موبایل تاشوی هواوی رونمایی شد

کاهش عوارض جانبی داروهای شیمی‌درمانی با فناوری نانو

به لطف این ربات‌ها با تصادف و ترافیک خداحافظی کنید

رویداد بین‌المللی استارتاپ ویکند صنعت برق در تبریز برگزار می شود

توانمندی مددجویان فناور و نوآور کمیته امداد شناسایی می‌شود

آغاز تولید انبوه رَم 16 گیگابایتی برای اسمارت‌ فون‌ها

برپایی جشنواره‌ای برای حمایت از پایان‌نامه‌های کاربردی

"درمان‌های اورژانسی" دندانپزشکی در زمان شیوع کرونا جدی گرفته شود

عملکرد بهتر باتری خودرو با نانو ذرات محققان کشور

فراخوان شرکت در نمایشگاه خلاقیت و نوآوری ایران/برگزاری رویداد در زمستان 99

چاپ کتاب استاد ایرانی در حوزه پلاسمونیک توسط انتشارات اشپرینگر

دستاوردهای پژوهشگاه فضایی از ساخت ماهواره‌های مخابراتی تا باتری فضایی

فعالیت چند شرکت دانش‌بنیان برای ساخت کیت تست کرونا/تولید ماسک‌های نانوفیلتر در کشور

مراسم "هفته آگاهی از مغز" به سال آینده موکول شد

اصلاح 2 بند قانونی برای‌ رفع مشکلات تردد دانشجویان‌خارجی شاغل به تحصیل در ایران

دکتر روحانی پس از بازدید از منطقه یک آزادراه تهران-شمال: درآمد سالانه تردد در منطقه یک، برای تکمیل منطقه دو بکار می‌رود

لغو همایش مجوزدار دوچرخه سواری بانوان در قم

جایزه زنان راهبر پاکستان به نرگس آبیار رسید

تغییر زمان برگزاری دهمین سمینار "جبر خطی و کاربردهای آن"

برگزاری گردهمایی ملی منجمان آماتور به تعویق افتاد

درمان عفونت‌های زخم با نانو اسپری محققان کشور

طرح لیزینگ محصولات دانش‌بنیان و فناور اجرایی شد

مراسم گرامیداشت روز مهندس لغو شد

ایستگاه جدید باند پهن "دربید" شبکه لرزه‌نگاری یزد راه‌اندازی شد

برنامه ملی خلیج‌فارس‌شناسی برگزار می‌شود

تصویربرداری آکوستیک از بستر دریا در حوضچه اسکله امیرآباد مازندران

درگذشت ریاضیدان جوان ایرانی دانشگاه مینه‌سوتا

دلایل ناتوانی کشورها برای تولید واکسن کرونا/کووید19 آخرین تهدید جهانی حوزه سلامت نیست

"مرکز توسعه فناوری‌های توانبخشی از راه دور" افتتاح شد

سخنگوی دولت در نشست خبری: همه باید در کنار یکدیگر به مبارزه با کرونا برخیزیم

زمین لرزه 3.5 ریشتری کوخرد را لرزاند

کیت تشخیص بیماری کرونا بومی‌سازی می‌شود