آخرین مطالب

اجتماعی

نشست انجمن شعر و ادب خوزستان

دکتر داودرضا کاظمی دبیر انجمن نقد ادبی خوزستان: در روزگار پس از نیما- و بنا بر پیشنهاد او- واژه ها و عبارت ها با دکلماسیون طبیعی خود در شعر حضور می‌یابند. نشست‌های شعرخوانی و نقد آثار در انجمن نقد ادبی خوزستان در ششمین سال فعالیت این انجمن به خاطر شرایط کرونایی همچنان به صورت مجازی برگزار می گردد. سیصد و شانزدهمین نشست این انجمن عصر یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰ برگزار شد که در این نشست شاعران آثار خود را ارائه کرده و منتقدان انجمن درباره آن به بحث و بررسی پرداختند. تعداد اعضای گروه مجازی انجمن نقد ادبی خوزستان در این نشست ۱۹۷ نفر بود که از میان آنها شاعران و منتقدانی چون: دکتر داودرضا کاظمی، عزت الله کیانی، احمد تمیمی، سارا شجاعی، صدیقه صنیعی، فاطمه مقدم، نیلوفر عیسی زاده، کلثوم ستاوی، عبدالرضا فاطمی، نادیا حزباوی، مجتبی مشرف و فرزانه عضدی به ارائه اثر یا نقد سروده های شاعران همگروه پرداختند. برخی سروده ها و نقدهای صورت گرفته در این نشست به شرح ذیل هستند. سروده اول: به احترام دست‌هایم که می‌فهمند فرق تار را از تار تکیه می‌کنم به عمودی‌ترین مکثِ سلیقه‌ات و تو را می‌رسانم به قواره به راه که برسی سرِ کلماتِ درز نگرفته و محشورم کنی با شعر و شب که شاعره‌ها را شهره می‌کند تو شکاف‌های حقیقت را وصله کنی و من استناد کنم به استیکرهای آبی و به لبخند کوتوله‌ای که رویم لحاف می‌کشد تا من مغزِ تمامِ شعرها را دنبال سرم بگردم دوباره مزرعه بشوم و جمع کنم خاطرِ گل‌های درشتت‌ را که پابلندی به هیکلِ من زار انداخته و شعر همیشه شورِ شما را می‌زند. نیلوفر عیسی‌زاده دکتر داودرضا کاظمی در نقد این سروده نوشتند: تکرار اتصال فضا و معناهای گوناگون با استفاده از حروف ربط به ویژه حرف ربط «که» در فرازهایی از این سروده، زبان و به ویژه فرم شعر را تحت تاثیر قرار داده و تا حدودی آزار دهنده است (بنگرید به سطرهای دوم، دهم، چهاردهم و بیست و ششم). شیوه شکل گیری جملات مرکب و به ویژه نوع اتصال جمله های وابسته به شکلی است که فرم درونی شعر، از این حیث، تکرار و در نتیجه یکنواخت می شود. در همین راستا برخی دیگر از حرف های ربط حشو به نظر می رسند؛ چنانکه نبودنشان فرم درونی بهتری را رقم می‌زند. مثلا شعر را با حذف سطر شانزدهم و سطر بیستم، «و من» و «تا من»، بخوانید و ببینید چه می شود؟! اما تخیل و شاعرانگی سطرهایی چون: «عمودی‌ترین مکثِ سلیقه»، «تو را می‌رسانم به قواره»، «برسی سرِ کلماتِ درز نگرفته»، «شکاف‌های حقیقت را وصله کردن»، از جمله نقاط قوت این سروده است. جناس و واج آرایی در برخی از سطرها، موسیقی ساز واقع شده اما توجه شاعر به موسیقی درونی و معنوی در کل سروده آنچنانکه باید نیست. احمد تمیمی به عینیت و ذهنیت در این سروده پرداخت: (( شعر با تشخص بخشیدن به دست آغاز می‌شود و با تشخص به شعر به پایان می رسد. در بند اول *احترام دست* ترکیبی از عینیت و ذهنیت است که می تواند مخاطب را با خود همراه کند. بازی زبانی با *تار*که با جناس تام همراه است سبب زیباتر شدن این بند از شعر شده است. در ادامه شعر به سمت ذهنیت گرایش می یابد: «عمودی ترین مکث سلیقه، کلمات درز نگرفته» در ادامه عبارت «شکاف حقیقت» کمی شعارزده است. از نکات مثبت این شعر وارد شدن المان های امروزی به شعر است، البته میزان موفقیت آن محل بحث است. آنچه به نظرم رسید این است که آنجا که عینیت و ذهنیت کنارهم قرار گرفته اند امکان ارتباط گرفتن با شعر بیشتر است.))؛ سارا شجاعی نیز به عینیت و ذهنیت سروده اشاره کرد: (( شعر با ترکیبات عینی و انتزاعی همراه است؛ بعضی بندها عینیت بیشتر و بعضی انتزاعی ترند . این دو اگر در ترکیب با یکدیگر با عث خلق جریانی از تصاویر در ذهن مخاطب شوند بهتر است . واج ارایی در شعر نیز به زیبایی کار افزوده است)). سروده دوم: در دل من مانده بسی ، حرف نپرسیده کسی ای تو که از من نفسی ، برده به دیدار بیا قامت افراشته ای ، گلشن من کاشته ای بی ثمر انگاشته ای ، میوه بسیار! بیا ساده نوشتم سخنم ، تا تو بدانی که منم آنکه به جان داد و تنم ، در قدم یار بیا تو شه جانی و همه ، من نشناسم کلمه تا که نبینم صدمه ، از لب بیمار بیا عشقی و من با تو شهم ،عقلی و من با تو رهم منتظرم منتظرم ، ای دل و دلدار بیا تقدیم به امام عصر عج ۲۹/۷/۱۴۰۰ نادیا حزباوی دکتر داودرضا کاظمی، دبیر انجمن نقد ادبی خوزستان با اشاره به درستی وزن و قافیه در این سروده و موضوع و محتوی ارزشمند این سروده نوشت: اما عبارت ها و اشارت ها همگی برآمده از ادبیات، آشنا و بعضاً تکراری اند. آنچنانکه می توان گفت این شعر حرف تازه ای ندارد. برخی جمله ها هم که اصلاً منطق درستی ندارند. جملاتی مانند: «عشقی و من با تو شهم ،عقلی و من با تو رهم»، عبارت هایی اینچنین را شاعر باید بازنویسی و بازسرایی کند. احمد تمیمی نیز در نقد این سروده به فقر تخیل اشاره کرد. سروده سوم: در منتهای خلوت باد گیسوان پریشان میشوند از نفیر ساچمه ها « چهار باغ » را بالا و پایین کرده اند با تیتر درشت سکوت بروی « منارجنبان » جوخه ها به صلیب کشیده اند تار موها را بنگ ، بنگ ، بنگ ، چه پنهانی ترک بر میدارد پاییز برگ ریز « سی و سه پل » ع.فاطمی ‏ دکتر داودرضا کاظمی: این سروده ذهنی آغاز می شود، «در منتهای خلوت باد»، در ادامه نیز این تنها شاعر است که می داند چه می خواسته بگوید و چه گفته است. «به صلیب کشیدن تار موها»، معنای روشنی دارد اما این معنا در کنار چهارباغ و منارجنبان و پاییز سی و سه پل به فرم نمی رسد. اشارت ها پراکنده و ارتباط ها ضعیف است. گو اینکه وصف ها نیز اغلب آشنا و بعضاً تکراری اند. احمد تمیمی با اشاره به ابهام در این شعر نوشت: (( ابهام در این سروده نتیجه عمیق تر شدن و چندلایگی معنا نیست. بلکه ناشی از مبهم بودن است. ابهامی که منجر به شاعرانگی می شود با ابهامی که در نتیجه عدم ایجاد تناظرها و تناسب های معنایی است متفاوت است و ابهام در این سروده به زعم من از نوع دوم است. هرچند باید این حرکت شاعر را که از مستقیم گویی در حال فاصله گرفتن است ستود.))؛ سارا شجاعی با اشاره به پایان مبهم شعر، اعتقاد داشت تکنیک در این سروده بر شاعرانگی تفوق دارد. سروده چهارم: به تن کن رخت "زیبا شادِ" زن های شمالی را و از روی تنم بنداز تن پوش زغالی را بیا اثبات کن در عشق،اما و اگر پوچ است بیا تغییر ده قانون "رویای محالی" را به اخبار حسودان پس زدی عشق مرا ای "عشق" چرا آموختی از دیگران بی اعتدالی را مرا پس میزنی با دست و با چشمات میخوانی ولی من دوست می دارم چنین حالی به حالی را تو هرشب باده ات را با که می نوشی که من اینجا ز آب دیده می نوشانم این گُل های قالی را کنارم می نشینی توی خوابِ خسته ام،هرشب بیا تعبیر کن در استکانم جای خالی را کلثومه ستاوی(هانے دکتر داودرضا کاظمی در نقد این سروده با اشاره به سالم بودن فرم و خوش آهنگی سروده اضافه کرد: ترکیب غیر اضافی «زیباشاد» در مصرع اول خوش درخشیده است. در مصرع دوم فعل «بنداز» از یکدستی زبان غزل می کاهد مانند واژه «چشمات» در بیت چهارم. شاعر باید فقط به ضرورت سراغ زبان محاوره برود و جز در مواقعی که استفاده از واژگان زبان محاوره به زیبایی و رسایی می‌رسند، از آنها استفاده نکند. از سوی دیگر هر فعلی حرف اضافه مخصوص به خود را طلب می‌کند. «از روی تنم بنداز» درست نیست. از روی تنم بردار درست است. جملاتی مانند: «تو هرشب باده ات را با که می نوشی ...» نیز بی ایراد نیستند، این فضاها مربوط به غزل در سده های پیشین است و با زندگی امروزین ما تناسب چندانی ندارد. امروزه به شراب باده نمی گویند. وانگهی تصاویر و مضامین در دسترس و عینی تری را برگزینید. عزت الله کیانی نیز در نقد این سروده ضمن اشاره به نقش قافیه ها در این سروده نوشت: (( در ابتدای شعر که گفته‌اند "به تن کن" منظورشان قاعدتا این بوده که به تن من کن و بیان ناقص است.از نظر ترتیب هم مضمون مصرع دوم بایستی اول بیاید و ابتدا رخت زغالی را از تن جدا کند و سپس زیباشاد بپوشد با بپوشاند، افزون بر این، وجود واژه ی "بنداز" در این بیت، عامیانه است و خدشه ای است به یک دستی غزل. چیزی نزدیک به گونه ی زیر باشد بهتر است: بیایی دور می اندازم این رخت زغالی را بپوشم رخت زیبا شادِ زن های شمالی را شاعر در سرودن توانمند است و می تواند بیشتر به ناگفته ها بپردازد و رد پای خودش را در شعر به جا بگذارد. )) سارا شجاعی نیز به مضامین تکراری و بیان متناقض در بعضی بیت ها اشاره کرد. سروده پنجم: کسی که با منِ از پا فتاده کار نداشت شکستن دلِ بیچاره افتخار نداشت نخواستم که به وقت فراق گریه کنم ولی دریغ! دلم بی تو اختیار نداشت گذشته کار ز کارم ولی بدان ای دوست دلِ شکسته ی ما ارزش شکار نداشت چنان به جانِ نحیفم هجوم آوردی که از تو بر تن من زخم ها شمار نداشت پس از گذشتن عشق از منِ فتاده ز پا برای دیدنت ای مرگ! دل قرار نداشت دلم گذشت ز من! مانده ام بدون دلم! که حال و حوصله صبر و انتظار نداشت و کوچ میکنم از شهر، پا به پای سفر که جا برای وجودِ من این دیار نداشت سراغ شعر نگیرید، آه..شعرِ دلم هرآنچه داشت، گلی خفته بر مزار نداشت... مجتبی مشرّف دکتر داودرضا کاظمی در نقد این سروده نوشت: وزن عروضی و قافیه و فرم بیرونی که قالب غزل است، در این سروده حسب حالی و عاشقانه به خوبی شکل گرفته است. شاعر ذوق خوبی دارد و در سراسر شعر وحدت موضوعی برقرار کرده است. کاش در برخی از ابیات مضامین امروزی و تازه تری به کار بسته بود. در برخی از ابیات مانند مطلع غزل، ارتباط افقی میان دو مصرع یا شکل نگرفته و یا کمرنگ است. کاربرد افعال به شیوه کهن مانند دوبار استفاده کردن از فعل «فتادن» به جای «افتادن» در زبانی که بافت آرکائیک ندارد، انتخاب خوبی به نظر نمی رسد. در روزگار پس از نیما- و بنابر پیشنهاد او- واژه ها و عبارت ها با دکلماسیون طبیعی خود در زبان معیار به کار می روند. یعنی با همان شیوه ای که در زبان معیار حضور دارند، نه باشیوه های کهن و نه با گویش ها و لایه های متفاوت زبانی و... سارا شجاعی نوشت: (( بعضی بیت ها زیبا، بعضی بیت ها نیازمند توجه و بعضی ها نارسا هستند))؛ سروده ششم: زنی گم کرده راهم. که گاهی شال می بافم گهی تا انتهای غم می فشارم پدال چرخ را. گاه با ملودی گندمزار به رقص درایم. گاه می پیچم لای کوفته ها عطر عشق و لبخند را هم نوا میشوم با قامت رعنای نخل سر بریده ودر کنارش مرثیه میخوانم گاهی هم پایه رقص دخترکان میشوم. گفتگوها دارم با سایه بر دیوار نشسته ات اسمان نیز باردار غم شده و از درد زایمان صاعقه میزند. و من زمزمه میکنم لالایی عاشقانه برای کودک سر به هوا و شیطان درونم ولی هنوز ولی هنوز من همان گم کرده راهم. فرزانه عضدی دکتر داودرضا کاظمی نوشت: این سروده در درجه نخست اطناب دارد. برخی از سطرها هم عادی هستند یعنی در آنها اتفاق شاعرانه‌ای رقم نمی‌خورد. «گاهی شال می بافم»، «می فشارم پدال چرخ را»، «گاهی همپایه رقص دخترکان می شوم» و ... عناصر متن نزدیک به هم انتخاب شده‌اند، عینی و در پیوند با موضوعند اما آنچنان که باید خیال انگیز به کار گرفته نمی‌شوند. در واقع متن در حوزه تخیل حرف چندانی برای گفتن ندارد. البته وصف هایی در خور توجه دارد اما این به تنهایی کافی نیست. احمد تمیمی اعتقاد داشت این متن راه زیادی تا شعر شدن دارد و از نظر سارا شجاعی نیز این متن، بیان نثرآمبز لحظات راوی است. سروده هفتم: قو: بی تواین روزهای خسته وسرد،خالی ازهرامیدمیمیرم نی بی بند می شوم اما، مثل سروی رشید می میرم دل من رابه خاک نسپاری،برمزارم گلاب نگذاری چون به دریای سینه ات یک شب،هم چوقویی سپیدمیمیرم به کدامین گناه ناکرده؟ وکدامین غمی که پیرم کرد؟ مثل احساس ابرهمراه گریه های شدیدمیمیرم دل من داشت زندگی میکرد، ذوق شعرم ترک ترک میشد پرحس کسالتم ،امروز، آخرش ناامیدمیمیرم قبله ی چشم میشی توکجاست؟به کدامین جهت نمازکنم؟ دل خوش ازاینکه باورم داری، من به شوقت شهیدمیمیرم آنقدرکودکم که گم شده ام،درخیابان بی دروپیکر سربچرخان ورهنمایم باش،چون شوی ناپدید،میمیرم عشق راباهوس نیالودم،تادم مرگ عاشقت بودم نفس آخرم به یادشماست،مرگ بی تورسید،میمیرم. صدیقه صنیعی دکتر داودرضا کاظمی در نقد این سروده نوشت: «نی بی بند می شوم»، یعنی بی صدا، ساکت، بی سود، بی فایده و حتی بی هدف و بی‌هویت، هنر سازه های این چنین متن را به ادبیت می رساند. بیان تصویری و خیال انگیز، پیچیده در تمهیدات بیانی و بلاغی، این قدرت القایی تشبیه و تمثیل است که می تواند اینگونه دوری از محبوب یا معشوق را خیال انگیز نشان دهد. شاعر باید در پی چنین تمهیداتی باشد و از وصف هایی چون: «غمی که پیرم کرد»، بپرهیزد زیرا عادی و تهی از تخیلند. وزن و قافیه و قالب شعر تندرست است. غزل زبانی لطیف و صمیمی دارد. حس برانگیز است. موضوعی مشخص و بافتی منسجم دارد. روز بازتاب پلاکی آویخته بر گردن خاک تکرار اسطوره های بی تکرار به وقوع پیوسته اند آیه ها بر پیشانی ات تلاوت می شوی هر روز لابلای زنجیره ها تاریخ وعده ای بود ناخوانده در کشت زار زخم و آیینه ابرها نیمه دیگر تو بودند جان سپرده بر لبخند شکوفه تفحص میکنم لبخندت را در گذرگاهی نا سروده در سطر های خالی این سرزمین جامانده در اسارتی سپید ..........از فانوس کمک می گیرم فاطمه مقدم دکتر داودرضا کاظمی اعتقاد داشت این سروده نسبت به سروده های قبلی ضعیف تر است و عبارت ها و وصف ها یکدست نیست. برخی مثل «روز/ بازتاب پلاک بر سینه خاک» زیبا و مخیل و بعضی قابل قبول مانند «به وقوع پیوستن آیه ها» و بعضی چون «اسطوره های بی تکرار» ضعیف و شعاری اند. احمد تمیمی نوشت : ((شعر با تعبیر زیبا و تاویل شروع می شود اما *تکرار اسطوره های بی تکرار* به نظرم توضیح است و قابل حذف.در ادامه به نظرم شعر به خوبی ادامه پیدا می کند و به موقع و با سطری زیبا به پایان می رسد.))؛ سارا شجاعی ضمن برشمردن سطرهای زیبای این سروده، آن را نیازمند ویرایش و موجزتر شدن دانست پایان

بازدید مدیرکل دفتر فنی و نظارت بر اماکن ورزشی کشور از پروژه های ورزشی شهرستان آغاجاری

درجلسه با حضور مشایخی فرماندار، شکیبا مهر مدیرکل دفتر فنی و نظارت بر اماکن ورزشی کشور و نماینده ویژه وزیر ورزش و جوانان و دیگر مسئولین از پروژه های عمرانی و اماکن ورزشی شهرستان به صورت میدانی بازدید صورت گرفت. در جریان این سفر از استخر آغاجاری، مجموعه تختی شامل چمن و سالن های ورزشی، محل اجرای چمن مصنوعی و چمن طبیعی در جولکی به صورت میدانی بازدید نمودند و جلسه جمع بندی با حضور سردار مظلومی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در فرمانداری بهبهان برگزار شد.

با شروع سرما، مرگ خاموش در کمین است

مدیر دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول، اعلام کرد: مرگ بسیاری از هموطنان در اثر استفاده نامناسب از وسایل گرمایشی و سوخت ناقصی آنها در فصل سرما است.

فریدون مشیری؛ پاک و ریشه در این خاک

۲۱ سال پیش و در سی‌وسومین روز پاییز ۱۳۷۹ خورشیدی، شاعری از این جهان کوچید که با شعر «کوچه» شهرۀ خاص و عام شده بود و بیش از پاییز، دل‌بستۀ بهار بود...

پیشنهاد لاله اسکندری به مدیران جدید صداوسیما کمی فضای تلویزیون را باز بگذارید/خودتان را آپدیت کنید

این بازیگر همچنین خطاب به مدیران جدید صداوسیما تاکید کرد: توصیه ما این است که دوستان جدیدی که در مقام ریاست آمده اند کمی به روز شوند. در حال حاضر بیشترین انتقادی که به صداوسیما وارد است، به بحث محتوایی کارهاست. به نظرم باید کمی سیاستگذاری ها را تغییر داد و فضا را باز گذاشت تا بتوان پروژه های متنوع تری تولید کرد و در واقع کاری کرد تا فاصله ای که میان خیلی از هنرمندان با تلویزیون افتاده از بین برود و دوباره تلویزیون به اوج سال های قبل خود برگردد.

آیا زن در زمان صیغه هم ارث می برد؟

صیغه یا ازدواج موقت، نوعی ازدواج است که در آن مواردی مانند: مقدار مهریه, مدت صیغه، تاریخ پایان، تعداد و مذهب باید ذکر شود.

گشتی در شهر دزفول در آخرین روز مهرماه /قابل توجه شهروندان و شهرداری به گزارش اختصاصی صبح ملت

در پایان آخرین روز مهرماه و در هوای دلپذیرِ پاییزِ شهرم پس از ماه ها خانه نشینی نیت می کنم گشت و گذاری در شهر داشته باشم. از شمال شهر تقاطع شهید بهشتی و ناصر خسرو که حالا نام شان بر تکه فلز آبی رنگی بر دیوارمنزلی خودنمایی می کنند آغاز می کنم یکی مرد سیاست و دیگری مرد حکمت و فرهنگ و فیلسوفی جهانگرد.

هشدار هواشناسی درباره طوفان و سیل در ۸ استان

سازمان هواشناسی با اشاره به نفوذ سامانه بارشی به کشور نسبت به بارش شدید باران، سیلاب، طغیان رودخانه‌ها و یخ زدگی محصولات کشاورزی هشدار داد.

هشدار هواشناسی درباره طوفان و سیل در ۸ استان

سازمان هواشناسی با اشاره به نفوذ سامانه بارشی به کشور نسبت به بارش شدید باران، سیلاب، طغیان رودخانه‌ها و یخ زدگی محصولات کشاورزی هشدار داد.

آیا من دزدم؟

یکی از ایرانیان مقیم‌ خارج از کشور مقاله زیبایی نوشته تحت عنوان "آیا من دزدم؟" ایشان برای بیان این مطلب به دو رخداد که برای او پیش آمده است اشاره میکند

حاجی بابایی: افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم منوط به لایحه بودجه و مصوبه مجلس است

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم باشد، گفت: نظر دولت افزایش ۱۰ درصدی و پلکانی حقوق کارمندان در سال آینده است که ممکن است در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس تایید شده یا اینکه بر اساس شرایط تغییر کند.

رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام و مهمانان شرکت‌کننده در کنفرانس وحدت اسلامی: دولت‌هایی که عادی‌سازی کردند خطای خود را جبران کنند

در خجسته سالروز ولادت باسعادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان نظام و مهمانان شرکت‌کننده در کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، دو وظیفه مهم برای امت اسلامی را «تبیین و ترویج جامعیت اسلام در همه شئون زندگی بشر» و «تقویت اتحاد مسلمانان» خواندند.

مطالبه خسارت دیه و مازاد بر آن در تصادفات منتهی به فوت در صورتیکه راننده متواری و شناسایی وی میسر نباشد

بر اثر سانحه تصادف در سال ۱۳۷۴ شخصی فوت می‌شود، راننده متواری و تحقیقات منتج به شناسایی راننده مقصر نمی‌شود. وراث در سال ۱۴۰۰ مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صندوق تأمین خسارات بدنی و بیت‌المال با خواسته مطالبه دیه به نرخ روز می‌نمایند. با عنایت به این‌که سقف تعهدات صندوق تامین خسارت مشخص است و از طرفی مطابق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری، دیه می‌بایست به نرخ روز پرداخت شود آیا میزان مسئوولیت صندوق تأمین خسارت بدنی به میزان سقف تعهدات برابر مصوبه هیئت وزیران است یا به نرخ روز؟ در صورتی که نظر به پرداخت از سوی صندوق تأمین خسارت بدنی تا سقف تعهدات مطابق مصوبه هیئت وزیران باشد، آیا مازاد بر آن می‌بایست از بیت‌المال پرداخت شود؟

صلح عمری

اگر می‌خواهید خانه خود را به فرزندتان منتقل کنید ولی همچنان در خانه زندگی کنید، می توانید خانه را "صلح عمری" نمایید .

معرفی آثار در ژانرها و سبک‌های مختلف از رادیو فرهنگ /هدف «چاپ‌خانه» کتابخوان کردن مردم است

پرویز جمالی تهیه‌کننده برنامه «چاپ‌خانه» رادیو فرهنگ درباره این برنامه گفت: رویکرد ما در این برنامه معرفی کتاب‌های تازه منتشر شده و بررسی آنها با حضور نویسنده یا مترجم است. البته کتاب‌هایی که زمانی از انتشار آن‌ها گذشته باشد نیز در برنامه « چاپخانه» معرفی می‌شوند و تمرکز اصلی ما بر محتوا و تازگی آن‌ها است.

آخرین مطالب

نشست انجمن شعر و ادب خوزستان

اصلاحیه اساسنامه های صندوق کار آفرینی امید وسازمان صنایع کوچک ابلاغ شد

بازدید مدیرکل دفتر فنی و نظارت بر اماکن ورزشی کشور از پروژه های ورزشی شهرستان آغاجاری

با شروع سرما، مرگ خاموش در کمین است

رئیس جمهور خطاب به اروپایی ها :تحت تاثیر فشار های آمریکا قرار نگیرید

فریدون مشیری؛ پاک و ریشه در این خاک

معاون فرماندار هندیجان خبر داد: اجرای مانور پدافندغیرعامل درهندیجان برگزارمیگردد`

10 ماه حبس و 40 ضربه شلاق برای سرقت سه بسته بادام هندی!

پیشنهاد لاله اسکندری به مدیران جدید صداوسیما کمی فضای تلویزیون را باز بگذارید/خودتان را آپدیت کنید

قالیباف در پنجمین اجلاسیه سراسری اساتید شبکه تربیتی بسیج صالحین تشریح کرد مشکلاتی که امروز در حوزه اجرایی داریم ناشی از حذف مردم است

آیا زن در زمان صیغه هم ارث می برد؟

رشد 20 درصدی آمار واکسیناسیون در شوش / تقدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز از دکتر نوروز سواری

گشتی در شهر دزفول در آخرین روز مهرماه /قابل توجه شهروندان و شهرداری به گزارش اختصاصی صبح ملت

پایان غیبت ‎حسن روحانی

هشدار: مسمومیت های دارویی کشنده هستند

پر کشیدن هوشنگ چالنگی شاعر پرآوازه خوزستانی.

روسیه در تدارک برای تجهیز پایگاه نظامی تاجیکستان

هشدار هواشناسی درباره طوفان و سیل در 8 استان

آیا من دزدم؟

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 2022: ترامپ فرانسه در جایگاه دوم

درخواست لبنان از AFC برای حضور تماشاگران مقابل ایران

درخواست مجمع نمایندگان اصفهان برای برگزاری جلسه فوری با رئیس‌جمهور

سرمدی: رفتار تحقیرآمیز خودروسازان با مردم متوقف شود

حاجی بابایی: افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم منوط به لایحه بودجه و مصوبه مجلس است

رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام و مهمانان شرکت‌کننده در کنفرانس وحدت اسلامی: دولت‌هایی که عادی‌سازی کردند خطای خود را جبران کنند

خبر مهم درباره قیمت واحد های طرح ملی مسکن

قیمت جدید گوشت اعلام شد

مهدوی کیا :اگر تیم ملی امید صعود نکند فاجعه‌ نخواهد شد !

بنگر : چند صفحه اینستاگرامی پول میگیرند تا بنویسند سید جلال دو پیگ می کند!

طارمی همه کاره پورتو ؛ شاهکار ستاره تیم ملی در اروپاه