احیا بافت فرسوده دزفول

تلاش برای احیا بافت تاریخی فرسوده دزفول

احیاء بافت های فرسوده شهری دزفول بزرگ

بافت های قدیمی شهرستان دزفول به واسطه دیرینگی بناهای ارزشمند تاریخی و وجود عناصر معماری آمیخته با هنر و هویت بناها ارتباط گسترده ای با فرهنگ یک جامعه و تأثر از ساختارهایی با کاربری های منحصر به فرد فضایی و عملکردهای مختلف سنجیده می شود. احیاء و سازماندهی سازگار با مرمت اصولی ابنیه های تاریخی در کالبد بافت های فرسوده شهری می تواند باعث رونق صنعت گردشگردی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با با زنده سازی و نوسازی در حفظ و حفاظت با هویت اصلی بناها و میراث معماری و شهرسازی می توان جستجو کرد. تحولات تأثیرگذار در دزفول بزرگ و تاریخی و رفع مشکلات ابنیه های بافت های فرسوده شهری در زمینه های مختلف در احیاء و هماهنگ با اجزاء در توسعه و باززنده سازی با یک تغییرکاربری سازگار و به هم پیوسته پرداخته می شود. بنابراین در پژوهشکده دزفول شناسی تلاش می‌شود هویت تاریخی با یک رویکرد مطلوب و واکاوی اجزای تشکیل دهنده با یک نگرش عمل گرایانه رهیافتی پایدار انجام صورت گیرد.
سال گذشته در فرصتی که با معاون اول ریاست جمهوری جناب آقای دکتر محمد مخبر دزفولی ایجاد شد ریاست پژوهشکده دزفول شناسی جناب آقای دکتر عباس چراغ چشم موضوع حفظ و احیای و باززنده سازی بافت تاریخی دزفول مطرح شد.
ان شاالله در سال ۱۴۰۳ شاهد توجه ویژه مسئولین و دست اندرکاران دلسوز شهرمان در این راستا باشیم.

روابط عمومی پژوهشکده دزفول شناسی

خروج از نسخه موبایل