با نام آوران و پیشکسوتان ورزش دزفول/عبدالعلی عبده علیخانی

دزفول ، محله ی سی متری یازهرا، چهار راه رازی خانه ای که در آن رشد و‌نمو نمود .

با نام آوران و پیشکسوتان ورزش دزفول/عبدالعلی عبده علیخانی

✍️ حمید شلال نژاد،فعال فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

عبدالعلی عبده علیخانی
متولد ۱۳۲۹/۱/۱ دزفول.
فوتبالیست و دونده ی سرعتی

دزفول ، محله ی سی متری یازهرا، چهار راه رازی خانه ای که در آن رشد و‌نمو نمود .
محله ای که بعدها بازیکنانی در آن پا به عرصه ی ورزش گذاشتند که هریک، مردانی بزرگ وقهرمانانی ارزشمند در ورزش شهرستان دزفول شدند.
دوران تحصیل ابتدایی و راهنمایی رادرمدارس سپه وپیشوا،طی کرد.
دردبیرستان پهلوی(سابق) وقطب(سابق) سیکل دوم را گذراند.

درمسابقات محله ای بادوستانی نظیر شادروان حسین شیرین، رستمی ها، مرحوم کریم کریمی و غلامحسین فرخی و جوادنوری شرکت داشت وباهمین افراد،هسته ی اولیه ی تیم بانک ملی دزفول نیز کلید خورد.

درمدرسه ی پیشوا که مربی ورزش آن مرحوم “بنا” بود، دررشته دومیدانی دردزفول اول شد.
دردبیرستان امام خمینی ( پهلوی سابق) نیزهم درفوتبال وهم دردومیدانی مقام نخست راکسب کرد.یک سال بعدنیز در مسابقات آموزشگاه ها دردومیدانی درماده ی ۱۰۰.۲۰۰،و۴۰۰متر مقام اول را به دست آورد.
درفوتبال در دسته جات آزاد با تیم بانک ملی بعد از برد تیم اقبال،هردو تیم به تیم های دسته یک باشگاه های دزفول راه یافتند.
درباشگاه های فوتبال دزفول در پست دفاعِ آخر چند سالی بازی کرد،که با آمدن مدافع باکلاسی به نام بهمن رستمی، ایشان در پست دفاعِ راست قرار گرفتند.در این پست سال ها جایگزینی نداشتند.

در مسابقات فوتبال باشگاهی دزفول با تیم بانک ملی، سال ها قهرمان شدند.دردومیدانی باشگاه های دزفول در ۱۰۰ متر و۲۰۰ و چهاردرصد،با ترکیب علیخانی،جوادنوری،آعزیز شاهی وناصرسنجر زاده،قهرمان دزفول گردید.
رکورد ایشان درصدمتر ۱۰/۹ و ۱۱ بوده است.درخوزستان در۱۰۰متر نفراول شد.وبا تیم منتخب خوزستان در مشهد درچهارصد متر مقام نخست را کسب کرد.

در منطقه ی دوکشور درخرم آباد مقام سومی رابه دست آورد.درمسابقات دومیدانی قهرمانی کشور سال ۱۳۵۲ در مشهد با بزرگان دومیدانی خوزستان نظیر آقایان عنافچه،خیشکاران، وغفوری، مقام اول ۴/۱۰۰ متررابا سرمربیگری آقایان سرمدی،کاروان و معبودی بدست آورد.
در همین اثنا، درانتخابی و اعزام به کشور پاکستان درلیست ملی قرار گرفت که بامخالفت خانواده اش از این سفر انصراف داد.
قهرمانی درگرامی داشت روز چهارم آبان، سوم اسفند، و.. در قبل ازانقلاب از افتخارات ایشان است.
درسال ۱۳۵۳ با قهرمانی درکشور وبا وجود برخی اختلافات و تبعیض ها ،رسما از دنیای دومیدانی کنار کشید.
درفوتبال پیراهن هیچ تیمی به جز بانک ملی دزفول را به تن نکرد، وبا همین تیم از فوتبال نیز خداحافظی نمود.
در رشته ی دومیدانی از دبیران ورزش ونیز از آقای بلورچی، ودر فوتبال از جناب اقای عبدالرحمن مجلسی به نیکی یاد می کنند.

ایشان کارمند بازنشسته ی سازمان آب و برق ناحیه خوزستان درفول می باشد.
برای جناب آقای عبدالعلی علیخانی، قهرمان پر آوازه ی ورزش دزفول و خانواده محترمشان روزهایی سرشار از عشق وامید وسلامتی آرزومندیم.

  1. خبرنگار/ مریم مفتوح
خروج از نسخه موبایل